Keuringen

Bedrijfsbelang draagt zorg voor de keuringen van uw projecten voor huiseigenaren en bedrijven. Naast een second opinion dragen keuringen bij aan de veiligheid van uw systemen.
Keuringen
BedrijfsBelang Logo Icon
  • Check Circle icon Gespecialiseerd
  • Check Circle icon Deskundig
  • Check Circle icon Bedrijfsspecifiek
  • Check Circle icon Ervaren
  • Contact

Inspecties scope 12

Vanaf 2021 is zijn inspecties genaamd Scope 12 verplicht voor bedrijven met zonnepanelen. De afgelopen jaren zijn de gevaren door niet deugdelijke zonnepanelen installaties, met brand tot gevolg, in de media geweest. Naast de vraag naar uniformiteit is de noodzaak van deze inspecties naar voren gekomen door de ontstane gevaarlijke situaties.
De inspecties bestaan o.a. uit:
Noodzakelijke tekeningen en informatie
Installatie delen eenduidig herkenbaar
Aanwezige beschadigingen
Installatie eisen
Verbindingen beschermingsleidingen
Beveiligingstoestellen
Metingen en beproevingen
Beschermingsleidingen en verbindingen
Circuitimpedantie stroomstelsel
Isolatieweerstand
Scheiding van stroomketens
Etc.
Toegepaste NEN normen:
Opleverinspectie normen en richtlijnen.
NEN 1010:2015 + C2:2016
NEN 3140
NEN-EN-IEC 62446:2016
EN 50524
IEC 60904